Personuppgiftspolicy

DYAMO Innovation AB (“Företaget”, “Vi”) och DYAMO APP (“Tjänsten”, “Vår tjänst”) värnar om din personliga integritet. Vi är förpliktigade att skydda den personliga integriteten för individer som besöker vår webbplats, individer som registrerar sig för att använda vår tjänst (“Kunder”, “Du”) och individer som ansöker om att jobba hos oss.

Företaget är baserat i Stockholm och kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med Den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Denna personuppgiftspolicy beskriver även dina rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag, samt vårt åtagande för att skydda din integritet.

Vilka är vi?

DYAMO Innovation AB tillhandahåller DYAMO APP

DYAMO APP är en digital plattform som möjliggör för användaren att ha en passande mentor i sin ficka digitalt, anonymt och lättillgängligt.

Via en chatt får användaren hjälp och stöd av sin mentor för att höja sin motivation och lyckas nå sina mål. Mentorn ger känslomässigt stöd, hjälp med planering och uppföljning. Mentorn är en rådgivare och förebild. Mentorn är antingen en universitetsstudent eller yrkesutövare och matchas till eleven för att bidra med igenkänning.

I tjänsten ingår gamification där eleven samlar på nycklar och belönas vid avklarade uppdrag genom att vinna en gåva.

Läs mer om Företaget på vår hemsida https://www.dyamo.se

När samlar vi personlig data?

Vid registrering av användare. förnamn, efternamn, personnummer, adress, mail, telefonnummer, kön, sysselsättning (mentorer), skola (elever)

Vårdnadshavarens godkännande. förnamn, efternamn, adress, mail, telefonnummer, personnummer, signatur

Personlig analys. ämnessvårigheter, mål, specialbehov (t.ex. diagnoser). Informationen arkiveras endast under den tiden kunden är registrerad hos företaget.

Chattkonversation. arkiveras endast för möjliggörandet av en fungerande chatt under tiden kunden är registrerad hos företaget. Inget arkiveras efter det att kunden sagt upp sitt konto

Resultatmätning. För statistik som visar de resultat som åstadkommits genom vår tjänst.

Varför samlar vi personlig data? 

Vi samlar din personliga information för följande ändamål:

 • Tillhandahålla vår tjänst på ett sätt som passar dig
 • Administrera vår relation och avtalet med dig 
 • Informera dig om kommande tjänster, mentorskapsprogram eller evenemang som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse
 • Informera dig om produkter och tjänster från våra partners

 Vilken personlig data samlar vi?

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar kunders och kontaktpersoners för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress
 • Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du registrerar ett konto hos oss samlar vi in autentiseringsuppgifter som användarnamn och lösenord.
 • Ålder, kön. Om du är användare hos oss samlar vi in uppgifter om ålder och kön
 • Betalkortsuppgifter. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.
 • Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp och prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.
 • Användningsdata. Vi samlar in data om hur du använder vår tjänst, t.ex. information om hur ofta du använder tjänsten.
 • Personnummer. Vi behandlar ditt personnummer om det är nödvändigt för att verifiera din identitet, ålder eller om du loggar in på en tjänst via bank-ID.
 • Övrigt. Vi lagrar och anonymiserar meddelanden som du skickar i chatten för användning i utbildningssyfte. Även information som du skriver i form av feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar i kundtjänstärenden. 

Hur kommer vi att samla in personlig data?

 • Via registreringsformulär i hemsidan
 • Via resultatmätningar i form av digitala enkäter
 • Via chattjänsten

Hur länge kommer vi att lagra personlig data?

Personlig data kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

När användare av DYAMO APP säger upp sitt medlemskap raderas personuppgifterna. Information i form av feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar in i kundtjänstärenden samt information för statistik som företaget behöver anonymiseras. 

I vissa situationer har vi dock en skyldighet enligt lag att fortsätta spara personuppgifterna. Användaren kommer i sådana fall informeras om detta samt enligt vilket lagstöd som personuppgifterna sparas.

Vad är den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter?

 Samtycke. Inhämtas vid: 

 • Registrering av användare i hemsidan
 • Avtal med skolor (Föräldragodkännanden)
 • Avtal med privatkund 

Avtal. Vi kan använda dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter när det gäller våra avtal med kunder, partners eller leverantörer.

Legitimt intresse. Vi kan också samla in din personliga information om det är av legitimt intresse och på ett sätt som vi tror inte strider mot din rätt till integritet eller friheter.

Dina rättigheter som användare

Rätt till registerutdrag. Du har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad ta del av ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar.

Din begäran måste skickas in skriftligen till oss enligt kontaktuppgifterna nedan och ha din underskrift.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller inkomplett information om dig själv. Du kan själv korrigera felaktig eller inkomplett information i Tjänsten. Du kan även kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss kan du ha rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.

Avaktivering och radering av användarkonto (Rätten att bli bortglömd). Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du vill radera ditt användarkonto, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Cookies and pixel taggar

Vi använder digital spårningsteknologi för att samla information om våra besökare på webbplatsen och deras interaktioner.

Tjänsten använder cookies på olika sätt för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. 

En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som lagras på din dator. Cookiens främsta uppgift är alltså att förenkla för dig i användandet av vår webbplats för att därigenom förbättra användarupplevelsen. 

Samtidigt använder vi även cookies för att optimera vår webbplats så att den ska fungera så bra som möjligt. 

Vi använder oss främst av två olika sorters cookies, session cookies och permanenta cookies. 

 • Session cookies fungerar så att den lagras tillfälligt i din dators minne när du är inne och surfar på sidan, för att sedan försvinna i samband med att du stänger din webbläsare. Ett exempel på detta är om du fyller i ett formulär. Då sparas tillfälligt de uppgifter du har angett i formuläret för att du ska slippa fylla i dem igenom om du måste backa tillbaka. På så sätt slipper du fylla i alla dina uppgifter igen.
 • Permanent Cookies är vad det låter som, en cookie som lagras på din dator. Den används till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål samt för statistikuppföljning. Det innebär att cookien sparar information som exempelvis din senast gjorda inloggning. Det görs bl.a. för att du inte ska behöva fylla i sådant på nytt nästa gång du besöker hemsidan.

Förutom egna cookies använder sig vår webbplats även av s.k. tredje parts cookies, dvs cookies som inte direkt är kopplade till DYAMO.  Vi använder oss bl.a. av Google Analytics för att vi ska kunna få en tillförlitlig statistik över våra besöksflöden, något som i slutändan kan förbättra den service vi erbjuder dig som besökare.

Vårt användande av cookies är alltså tänkt att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Via webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. För att veta mer om hur du ska göra för att begränsa hur cookies lagras på just din dator så kan du läsa mer under inställningar på den webbläsare du använder dig av. 

Pixel-taggar är skript som körs när en användare besöker en webbplats eller öppnar ett e-postmeddelande. Den laddar i sin tur ned en tredjeparts cookie till din webbläsare eller registrerar att ett e-postmeddelande har öppnats.

Hur vi delar/överför din personliga data

Vi kan överföra till eller dela personuppgifter med andra parter som behandlar data för Företagets räkning, för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten.

Vi samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Vi kan lämna ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om Företaget är skyldigt att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig utlämning är i syfte att bekämpa penningtvätt och finansiering mot terrorism.

Säkerhet

För oss är din säkerhet viktig och vi vidtar därför adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att vi behandlar personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy.

Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

Hur du kontaktar oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy:

● Skicka mail till kontakt@dyamo.se

● Besök vår hemsida för ytterligare kontaktinformation https://www.dyamo.se Ikraftträdandedatum

 Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2021-05-10 tills den ersätts av en uppdaterad version.